v.6   12 Februari 2016

  Logga in
 

 

Om Misterhults Skola

Hälsa, Kultur & Natur - Misterhults Skolas profil!

Misterhults Skola är belägen i ett naturskönt område i Misterhults samhälle. Här har vi närhet till vår egen skolskog, gröna ängar och motionsspår.

Verksamheten är förlagd i tre olika byggnader. I gamla folkskolans lokaler finns fritidshemmet Ekbacken. Där förekommer också undervisning i bild och musik. I skolan bedrivs undervisning från Förskoleklass till och med årskurs 6.

I skolrestaurangen ”Sjöstugan” serveras varje skoldag hemlagad och näringsrik mat från det egna köket.

I den lilla skolan arbetar vi för att det ska råda en stämning som gör att alla känner samhörighet och gemenskap. Arbetet sker i åldersintegrerade klasser och grupper, både inom- och utomhus. Vi använder oss av olika arbetssätt i syfte att ge eleverna möjligheter att uppnå de kunskapsmål som finns i läro- och kursplanerna.

Varje torsdag är undervisningen till stor del förlagd utomhus. Vi arbetar med olika teman och en stor del utomhuspedagogiska inslag.

Genom socialt samspel mellan barn och vuxna och delaktighet i arbetsplaneringen, tar barnen stort ansvar för sig själva och sitt lärande. Inom det sociala samspelet arbetar vi också aktivt med att förebygga mobbing.

Allt vårt arbete syftar till att ge barnen en meningsfull skoltid och skapa en bra grund för livslångt lärande. För att lyckas med denna ansvarsfulla och stimulerande uppgift erfordras av oss alla att vi möter barnen med stor kärlek och positiva förväntningar och att vår gemensamma planering genomsyras av hög medverkan, samsyn och respekt för varandras professioner.

/Lotta Liliemark, rektor tillika förskolechef


E-post: skolan@misterhultskola.se


Skolan
Om Misterhults Skola
Bakgrund
Friskolefakta
Mål
Skolans profil
Terminstider
Likabehandlingsplan
Klagomålshantering
Försäkringar
Styrelsen

DokumentTillstånd foto & bil
Likabehandlingsplan
Klagomålsblankett
 


 
       
 Misterhults skola

Skolan: 0491-320 84    Fritids: 0491-321 01

       


Illustrationer och logotype: Lena Sjöberg         Webbproduktion: Åsa Nilsson